İlkelerimiz

Otizm ve Müzik Topluluğunda liderlik mücadelesi hiçbir zaman olmaz. Kararlar istişare kültürü içinde oybirliği ile alınır.

Topluluğun her bir üyesi “ben” değil “biz” düşüncesini benimser.

Topluluk önemli bir eksikliği fark etmiş bu yolda belli hedefler koyarak yola çıkmıştır. Bununla birlikte; bilgi, tecrübe eksiklikleri olacaktır ve bu bilinçte hareket edilir.

Otizm ve Müzik Topluluğu gönüllerden oluşur. Her bir gönüllü gerektiğinde maddi katkılar sağlar. Elde edilen tüm gelir bilimsel ve sanatsal etkinlikler ve eğitim giderleri için harcanır.

Topluluk proje üretir. Paydaşlarına sunar.

Topluluk Cumhuriyetin temel ilkelerini benimser. Sekretarya tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara topluluk adı ile yapılır.

Topluluk üyeleri kısa süreli değil uzun süreli, sürdürülebilir ve farkındalık yaratan üretimler peşinde koşar.

Topluluk üyeleri girdi, süreç ve çıktıları ile bir sistem kurulmasının önemini bilir. Aile, eğitimci, öğrenci ve tabii ilgili tüm paydaşların sistem içindeki projelerde süreci nitelikli yaşamaları ve bilgi ve tecrübelerle çıkmaları hedeflenir.

Topluluk üyeleri gerçekçi hedefler kor. Amacı ve gücü aşan hedefler peşinde koşmaz.

Otizm ve müzik söz konusu olduğunda eğitim olanaklarının artması, istihdam, usta eğitimci, gönüllü eğitimci, koçluk, sınavlar gibi en çok ihtiyacı hissedilen konularda somut adımların atılması için çaba sarf eder.

Popüler kültürü memnun edecek işler yapmaz.

Topluluk üyelerinin her birinin yapılan işlerde katılımcı olması beklenir. Mutlaka işin ucundan tutması amaç edinilir. Böylece “biz olma” bilinci içinde işlerin yürütülmesi sağlanır.

Topluluk üyeleri her ayın son Çarşamba günü saat 21:00 de çevrimiçi olarak toplanır ve kararlar oy birliği ile alınır.