TARİHÇE

Otizm ve Müzik Topluluğunun ilk resmi buluşması 8-10 Temmuz 2021 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öncülüğünde gerçekleşti. “Otizm ve Müzik Yaz Okulu” etkinliğinde topluluğun amacı, kurumsal kimliği ve yönetim sistemi üzerinde kararlar alındı.

KURUMSAL KİMLİK

Otizm ve Müzik Topluluğu cemiyet, dernek veya vakıf çatısı altında değil tamamıyla “gönüllük” esasına dayana resmi olmayan bir yapıda kurulmuştur.

Bununla birlikte; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı topluluğun ülke genelindeki ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarca tanındığı ve bilindiği bir merkez olma görevini üstlenmiştir.