Kaynakça

Arıoğlu, İ. Ö. (2018). Serhan’la Otizm Sınavımız, Karahan Kitapevi, Adana.

Başar, B. (2018). Otizmle Yaşamak, Alfa Yayınları, İstanbul.

Benli, G. (2017). Otizm’de Başarı Öyküleri, Ütopya Yayınevi, Ankara.

Borich, G.D. (2014). Etkili Öğretim Yöntemleri, Çev: Bahaddin Acat, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayınları, Ankara.

Darıca, N., Abidoğlu, Ü., Gümüşcü, Ş., (2017). Otizm ve Otistik Çocuklar, Özgür Yayınları, İstanbul.

Ekici, B. (2017). Bana Otizmden Bahset, Ekinoks Yayınevi, İstanbul.

Ergüvenç, .,A., (2015). Otizm… şart mıydı!., Nobel Yayıncılık, Ankara.

Garland, T. (2018). Otizm Duyusal İşlem Bozukluğu, Çev: S. Yavuz, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.

Havadar, S. (2003). Otizm’in Aile Cephesi, Yosun Ofset Mat. San. Lmt. Şti, Ankara.

Korkmaz, B. (2017). Ah Şu Otizm, Aba Yayıncılık, İstanbul.

Küçükaras, P. K. (2008). Bir Otizm Hikayesi-Kelimelerin Ötesinde, Kelebek Yayınları, İstanbul.

Mukaddes, N. M. (2019). Bebeklikten Erişkinliğe Otizm-Aileler İçin Kılavuz, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.

Özbey, Ç. (2005). Otizm ve Otistik Çocukların Eğitimi, İnkılap Kitapevi, İstanbul.

Özbey, Ç. (2009). Özel Çocuklar ve Terapi Yöntemleri, İnkılap Kitapevi, İstanbul

Panek, R. (2018). Otizmli Beyin Temple Grandin, Pozitif Yayınları, İstanbul.

Persson, S. B., (201Otizm El Rehberi, C-B Basımevi, İstanbul.

Quinn, C. (2017). 100 Soruda Otizm, Çeviri Editörü: Ümit Şahbaz, Anı Yayıncılık, Ankara.

Semerci, B., Turgay, a., (2011). Bebeklikten Erişkinliğe Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Alfa Yayınları, İstanbul.

Sönmez, V. Vd. (2017). Eğitim Bilimine Giriş, Anı Yayıncılık, Ankara.

Sucuğolu, B. (2010). Zihin Engelliler ve Eğitimleri”, Kök Yayıncılık, Ankara.

Tezcan, M. (2017). Eğitim Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara.

Turan, A. (2000). Sevgi Dili Konuşan Çocuklar, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Uluata, D. (2001). Özürlü Bir Çocuğun Annesiyim, Esin Yayınevi, İstanbul.

Ülker, R. (2013). Otizm Spektrumu Hastalıkları ve Göz, Anı Yayıncılık, Ankara.

Vural, İ. (2017). Otizm, Evrim Yayınevi, İstanbul.

Whiffen, L. (2017=.Elveda Otizm, Epsilon Yayınevi, İstanbul.